226
Գևորգ Պարոնյան – Գորիսը արևածագից առաջ: Геворг Паронян – Горис перед восходом солнца.