Ավ. Իսահակյան

         1938- ին էր, երբ լսեցի երիտասարդ Աշուղ

Աշոտի երգը... Լսեցի, հուզվ եցի և ասացի.

           - Փա~ռք աստծուն... Սյունյաց Գողթանի

ոգին կենդանացել է...

                                                                        Ավ. Իսահակյան